Nffaganeli’s Blog

Just another WordPress.com weblog

7. EMPIRIČNI DEL :MOTIVACIJA ODRASLIH ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA LUNG

7.1.IZBIRA IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PODROČJA IN VPRAŠANJA

En temeljnih virov pridobivanje novega znanja je tako imenovano VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, v nadaljevanju VŽU, ki je postalo ali bo, del življenja vsakega posameznika, tudi odraslih, ki se jih smatra v Sloveniji kot ključni člen izobraževalnega sistema.

Zato sem kot temeljno raziskovalno področje izbrala prav raziskavo motivov, ki vodijo odrasle k VŽU na LUNG.
Opredelila sem raziskovalno vprašanje: »Ali so motivi, ki vodijo odrasle k VŽU na LUNG enaki ali podobni kot drugod po Sloveniji ter ali VŽU na LUNG prispeva k razvoju LUNG in severno-primorske regije?«
V nalogi pa bom iskala še odgovore na vprašanje, ali ima VŽU odraslih v informacijski družbi, tudi vpliv na razvoj funkcionalne pismenosti in tudi drugih informacijskih pismenosti, potrebnih za demokratično delovanje v novi informacijski družbi.

7.2. Zgodovinski kontekst VŽU odraslih in motivov za stalno učenje

Pripravljenost odraslih za vključitev v različne oblike izobraževanja in tudi njihov uspeh sta odvisna od številnih dejavnikov, tako zunanjih, kot tudi notranjih in to pri neformalnem kot tudi pri formalnem izobraževanju. Po mnenju Jelenčeve sta po Unicefovi definiciji, tako neformalno kot formalno izobraževanje (ki na koncu izobraževanja daje diplome in javne listine), celota procesov, v katerih osebe, ki štejejo za odrasle, razvijajo svoje zmožnosti in večajo poklicno usposobljenost za razvojno uspešnost.(Jelenc,1996). Odraslega, ki se izobražuje, se opredeljuje v izobraževanju po andragoški definiciji tako, da je odrasla oseba katerakoli oseba, ki je prekinila redno šolanje in je prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se od časa do časa tudi izobražuje, in se ga obravnava v vzgojno-izobraževalnem procesu za odraslega. Tako definicija ne opredeljuje značilnosti osebe same, temveč tudi njen položaj v izobraževalnem in v učnem procesu(Jelenc S.1996). En ključnih dejavnikov za doseganje razvojnih ciljev, pa je tudi potrebna motivacija odraslih za stalno izobraževanje in za VŽU.

Poleg motivacije za VŽU in za stalno so po mnenju Klenovškove še drugi dejavniki VŽU, kot so še veselje do učenja in zadovoljstvo pri učenju, uporabnost znanja, napredovanje v karieri in poklicu, možnost zaposlitve, možnost boljše zaposlitve po zaključenem izobraževanju, zahteve delodajalca po višji izobrazbi ter potreba po druženju(V.Klenovšek T.(2001,102-128) in Radovan M.(2001),129-141)).

7.3. Postavitev hipoteze

Po pregledu zgodovinskih dejstev sem predpostavila nekaj hipotez:

– prva moja hipoteza je, da tudi odrasle na LUNG vodijo pri odločitvah za VŽU enaki motivi, kot so do sedaj splošno znani iz raziskav in sicer:da odrasle vodi v največji meri želja po učenju in pridobitvi novega uporabnega znanja, zahteve delodajalcev, bodisi za pridobitev nove zaposlitve ali obdržati zaposlitev, želja po napredovanju v poklicu oz. karieri ter družabni stiki.
– kot drugo hipotezo predpostavljam,da ima stalno učenje v informacijski družbi, velik pomen za razvoj funkcionalne pismenosti in tudi drugih informacijskih pismenosti in za razvoj LUNG in regije.

7.4. Izbira vzorca

Kvalitativno raziskavo bom opravljala na podlagi približno petih polstrukturiranih intervjujev med zaposlenimi organizatorji izobraževanj odraslih na LUNG-ljudskih univerzah in med vodstvom LUNG

7.5. Namen oz. cilj raziskave

Nalogo sem si zadala z namenom raziskati motive in pomen VŽU odraslih, tako za potrebe zmanjševanja funkcionalne nepismenosti in za večji razvoj LUNG-a in regije.
Potrdila bi rada predpostavljene hipoteze, da obstajajo motivi za VŽU odraslih tudi na LUNG, da obstajajo mogoče tudi povezave med VŽU in funkcionalno pismenostjo.
Z zmanjšanjem stopnje funkcionalnem pismenosti pa predvidevam, bi bil izpolnjen pogoj za večjo stopnjo razvitosti in konkurenčnosti v dobi informacijske revolucije.

2 maja, 2009 - Posted by | Uncategorized

Zaenkrat še ni komentarjev.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: